ราคาผลไม้พังงาสูงขึ้นกว่าทุกปีเหตุภัยแล้ง

ราคาผลไม้พังงาสูงขึ้นกว่าทุกปีเหตุภัยแล้ง

ราคาผลไม้พังงาสูงขึ้นกว่าทุกปีเหตุภัยแล้ง

เกษตรจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาผลไม้ตามฤดูกาล พบพุ่งสูงกว่าทุกปี เหตุจากสถานการณ์ภัยแล้ง

นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา ติดตามสถานการณ์ราคาไม้ผลในจังหวัดพังงา ที่แผงจำหน่ายผลิตผลการเกษตร บ้านท่าอยู่ หมู่ 2 ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง

ด้าน นายสมชาย เปิดเผยว่า หลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า ราคาจำหน่ายทุเรียนสาลิกาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 200 บาท มังคุดกิโลกรัมละ 60 บาท สะตอร้อยละ 400 บาท จึงคาดว่าผลไม้ในปีนี้มีจะมีราคาดีตลอดฤดูกาล ส่วนสาเหตุที่ผลผลิตราคาแพงนั้น สืบเนื่องจากจังหวัดพังงาเกิดภัยแล้งติดต่อกันยาวนาน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรขาดน้ำ จึงมีน้อยกว่าทุกปี ในขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคมีมากขึ้น กว่าปีก่อน ๆ มาก